Volejte 381 679 988
Po - Pá 7:00 - 15:00

Kam umístit retenční nádrž na dešťovou vodu

7. leden 2019

Pokud stavíte nový rodinný dům, máte při umisťování nádrže na dešťovku přeci jen volnější ruku. Ve starší zástavbě či v postavených rodinných či rekreačních domech tolik možností na umístění nádrže nemáte. V každém případě je potřeba držet se určitých pravidel, abyste například neporušovali některou z vyhlášek a abyste zajistili co nejdelší životnost vaší nádrže.

Kam umístit retenční nádrž na dešťovou vodu | Nádrž VarioTankKam umístit retenční nádrž na dešťovou vodu | Nádrž VarioTank

Výběr nádrže je důležitý

Výběr vhodné nádrže na dešťovou vodu je důležitý nejen z hlediska materiálu, životnosti, ceny a dalších nejrůznějších parametrů. Předtím, než provedete finální výběr, měli byste být rozhodnuti, kam nádrž umístíte.

Asi nejjednodušší rozhodování se vás bude týkat v případě volby mezi podzemní a nadzemní nádrží. Zatímco nadzemní nádrž můžete umístit tam, kde najdete na své zahradě místo (samozřejmě v dostupné vzdálenosti od střešního okapu), u nádrží podzemních se musíte držet specifických pravidel.

O výběru vhodné nádrže na dešťovku a jejich základních druzích jsme se vám rozepsali v našem článku Jak správně vybrat nádrž na vodu.

Minimální vzdálenost od sousedních pozemků

Pokud řešíte umístění podzemní nádrže u stavby podmiňující bydlení (rodinný či bytový dům), musí být vzdálenost stavby (nádrže) alespoň 2 metry od sousedního pozemku. Tato informace je zakotvena v ustanovení § 25 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“. Můžete však požádat o výjimku, která bude následně projednána ve správním řízení.

Pokud půjde o stavbu na jiném pozemku, tedy například na pozemku vedeném jako zahrada, neexistují platné předpisy pro odstupovou vzdálenost se sousedními pozemky.

Klasické nádrže

Pokud jste příznivci klasických nádrží na vodu a máte více volnosti v umístění nádrže, můžete využít služeb nádrže NB, kterou vyrábíme z polyetylenu nejčastěji ve svislém kónickém tvaru ve dvou základních rozměrech. Tyto nádrže jsou univerzální a dokonce je možné používat je i jako nadzemní. Podle velikosti nádrže je potřeba výkop do hloubky 1,9 až 2,4 metru. Pro jeji instalaci budete potřebovat lehkou stavební techniku. Myslete tedy na to, zda je váš pozemek pro techniku přístupný.


Nádrž NB

Nádrž NB

Problémové lokality a nepřístupný terén

Pokud se bavíme o problémových lokalitách, kde je ze stavebního hlediska obtížné instalovat klasické nádrže, tedy například místa s vysokou hladinou podzemní vody, skalnatá podloží nebo například místa, kam se nelze dostat se stavební technikou, existuje řešení v podobě nádrží VarioTank. Ty jsou určeny jak pro novou, tak do stávající zástavby.

Zároveň je možné nádrže VarioTank osazovat i k hranicím pozemků či v blízkosti stavebních objektů. Díky vysoké odolnosti je možné jejich umístění i do pojížděných ploch, například pod příjezdovou cestu, před garáž a podobně.

Sestava nádrže varioTank

Sestava nádrže VarioTank


Nádrž můžete složit z několika modulů a přizpůsobit tak její velikost vaši možnostem na pozemku. Vzhledem k tomu, že nádrž můžete osazovat i tam, kam se nedostane stavební technika, zvládnete instalaci svépomocí. Navíc potřebná hloubka výkopu činí 1,3 metru, což výrazně zvyšuje bezpečnost při osazení, než je tomu v případě klasických nádrží s hlubšími výkopy.

Nezapomínejte na individuální pravidla každé nádrže

Při montáži nádrže a jejím osazením do země musíte dodržovat pravidla stanovená pro danou nádrž, tedy potřebnou hloubku výkopu, dostatek stavebního materiálu pro obsyp nádrže a další bezpečnostní pravidla. Zamezíte tak nebezpečí úrazu a zajistíte maximální životnost a plnou funkčnost vaší nádrže.

Chcete ušetřit náklady na pořízení nádrže?

Využite dotační program Dešťovka. Rádi vám s tím pomůžeme

Více o programu