Volejte 381 679 988
Po - Pá 7:00 - 15:00

Otázky a odpovědi

Často kladené dotazy

Nádrže a jejich díly jsou vyráběny z materiálů, které jsou zdravotně nezávadné a jsou schváleny pro přímý styk s pitnou vodou.
Avšak u výrobního procesu a ani kompletního výrobku nebyly ověřovány hygienické požadavky na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou.
Proto nádrže VarioTank a stejně tak i ostatní nádrže z naší nabídky jsou určeny výhradně na užitkovou vodu.

ČSN EN ISO 6708 definuje DN: Je to číselné označení rozměru části potrubního systému používané pro referenční účely; označení se skládá z písmen DN, za kterými následuje bezrozměrné celé číslo vztahující se nepřímo k fyzikálnímu připojovacímu rozměru vnitřního nebo vnějšího průměru v milimetrech.
Podle této normy je DN veličina, kterou nelze na trubce naměřit. Slouží tedy jen pro „orientační“ značení rozměru trubek, tvarovek a dalšího příslušenství v nabídkách výrobců.
Konkrétní typ a rozměr trubky stanovuje na základě hydraulických výpočtů a dalších požadavků projektant. Podle normy ČSN EN ISO 6708 nemá být pro výpočty parametr DN používán. Tato norma uvádí, že normy využívající parametr DN, by měly definovat vztah mezi DN a rozměry částí. Typicky u kanalizačního potrubí DN/OD neb DN/ID, kdy ID je z anglického inside diameter, OD - outside diameter. Označení DN/ID - Rozměr trubky je určen vnitřním průměrem trubky.
Označení DN/OD - Rozměr trubky je určen vnějším průměrem trubky.
Pro přesné hydraulické výpočty je třeba použít konkrétní údaje o vnitřním průměru jednotlivých trubek.

Vodotěsnost spojů trubek je ověřována podle normy ČSN ISO 13 259. Zkouší se tlakem vody, tlakem vzduchu při 0,5 baru a poté i podtlakem vzduchu o hodnotě -0,3 baru. Provádějí se čtyři základní zkoušky:

  • A. běžná zkouška spoje
  • B. deformace hrdla 5%, deformace dříku 10% ve vzdálenosti 100 mm od okraje hrdla
  • C. vychýlení spoje, velikost úhlu vychýlení je dána maximálním povoleným vychýlením při pokládce, které je závislé na průměru trubky
  • D. kombinace deformace a vychýlení podle B a C

Tyto zkušební postupy platí pro trubky i tvarovky.

Máme k dispozici výpočtové programy pro návrh kanalizací. Programy obsahují moduly pro výpočet hydraulických vlastností, statické výpočty pro ukládání potrubí a další informace pro rychlý a ekonomický návrh kanalizací. Pokud máte o tento sw zájem, kontaktujte nás na zde nebo na emailu: obchod@bocr.cz

Před zakoupením vodoměrné šachty je nezbytné si u dodavatele vody/správce vodovodu ověřit, jaké vodoměrné šachty je možné použít.
Vodárenské společnosti mají zpravidla zpracované standardy ve kterých jsou definovány parametry jimi akceptovaných vodoměrných šachet. Především se jedná o rozměry a výšku pracovního prostoru vodoměrné šachty a průměr trubky vodovodní přípojky.
Nabízíme šestnáct typů standardních vodoměrných šachet a několik typů zakázkových. Zakázkové vodoměrné šachty se využívají v případech, kdy jsou přípojky větší než DN 40, kdy je třeba do šachet umísti více vodoměrů, kdy bude vodoměrná šachta osazena v místě s vysokou hladinou podzemní vody a v mnoha dalších případech.
Pro informace o vodoměrných šachtách nás kontaktujte zde nebo na emailu: obchod@bocr.cz

Kruhová tuhost je fyzikální parametr používaný pro vyjádření odolnosti pružných trubek proti deformaci od vnějšího zatížení případně od vnitřního podtlaku. Kruhová tuhost označovaná jako SN nebo S N má fyzikální rozměr N.m -2 a je udávaná obvykle v kN.m -2.
Statická odolnost trubek je dána odolností proti deformacím. Jsou stanoveny limitní hodnoty deformace, které by trubky v praxi neměly překročit. Výsledné deformace trub jak po položení, tak po následné konsolidaci zeminy závisí na hodnotě kruhové tuhosti (SN).
Tento stav však přímo úměrný. Trubka totiž není v systému trubka - zemina dominantní složkou a rozhodující pro chování trub je úroveň jejich podepření zeminou. Tuhost trubek z plastů je většinou nižší než únosnost zeminy. A protože únosnost zeminy je závislá na jejím hutnění, má stupeň zhutnění zeminy rozhodující vliv na výslednou deformaci trubek, a tím také na jejich namáhání během doby jejich životnosti.
Při kvalitním zhutnění má kruhová tuhost trubek méně významnou roli, neboť zatížení přenáší především zemina. Naopak při špatném zhutnění má kruhová tuhost velký až rozhodující vliv na konečnou deformaci trubky, protože zátěž nese trubka. V případě menší únosnosti zeminy - například kvůli nevhodné zemině nebo špatnému hutnění - je tedy vhodné použít trubku o vyšší kruhové tuhosti.

Zboží můžete zakoupit formou osobního odběru přímo z našeho expedičního skladu v Plané nad Lužnicí a nebo využít některého z našich obchodních partnerů po celé ČR. Rovněž můžete pro vybrané produkty využít náš e-shop.
Pro bližší informace o možnostech a způsobu nákupu našich produktů nás kontaktujte zde nebo na emailu: obchod@bocr.cz