Volejte 381 679 988
Po - Pá 7:00 - 15:00

Zajímavost: Vývoj kanalizace v čase

24. září 2018

Spláchnout záchod, vyprat pračku a vůbec všeobecně kanalizace je pro nás běžnou součástí života. Ale vždycky tomu tak nebylo. Přesto počátky kanalizačních systémů datujeme až do let před naším letopočtem. Pojďme se společně podívat na krátký průřez historií kanalizace.

Zajímavost: Vývoj kanalizace v časeZajímavost: Vývoj kanalizace v čase

Co je to kanalizace

Všichni víme, že kanalizace slouží k odvádění odpadních a vod z domů a srážkových vod. Jedná se o soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky. Ty nejčastěji vedou do čistíren odpadních vod. Podle zákona č. 254/2001 Sb. patří kanalizace i čistírny odpadních vod mezi vodní díla.

Předtím než se ve městech začala využívat kanalizace, byl veškerý odpad včetně splašků vyhazován do koryt na ulici, případně do latrín u řek. To kromě nepříjemného zápachu zvyšovalo riziko infekčních onemocnění. I kvůli tomu se rychle šířil mor a umíraly stovky tisíc lidí.

První kanalizace na světě

Zdroje, kdy a kde vznikla první kanalizace na světě, se moc neshodují. Jedni tvrdí, že první zmínky o kanalizaci se datují až do roku 2 600 před naším letopočtem, tedy do doby, kdy se Akkadové přesídlili do Babylonu. Dále se prý o sto let později nacházely kanalizační systémy v mezopotamských městech, kde se údajně našly archeologické vykopávky splachovacích záchodů. Podle stejných zdrojů se první evropská kanalizace objevuje na území dnešní Kréty, kde se kolem roku 1500 před naším letopočtem využívala kanalizace a také koupelny a splachovací záchody v tamním paláci v Knóssu.

Jiné zdroje uvádějí, že nejstarší kanalizaci objevili archeologové v roce 2004 na východě Turecka. Jedná se o kanalizační systém pod hradem Čavuštepe, který nechal vybudovat urartský král Sardurim II. v roce 764 před naším letopočtem. Archeologové totiž zjistili, že urartští stavitelé vybudovali ještě před stavbou hradu kanalizační systém s toaletami podobný tomu dnešnímu.

Kanalizace u nás

První zmínky o kanalizaci na českém území datujeme do raného středověku. Tehdy se na hradech objevovaly suché záchody. Ty byly umístěny tak, že odpad byl vyváděn na a za hradby hradu, což posilovalo nedobytnost hradeb.

Co se týče pražské kanalizace, tak u jejího zrodu stál hrabě Karel Chotek, který žil na přelomu 18. a 19. století. Ten se totiž mimo jiné zasloužil o značný rozvoj pražské infrastruktury. První kanalizační síť v Praze byla dlouhá 44 km a její náklady se vyšplhaly zhruba na milion zlatých. Pro představu roční plat učitele byl pouze 130 zlatých. Nicméně veškerý odpad z této kanalizace směřoval do Vltavy.

Moderní kanalizace s čistírnou odpadních vod v Praze-Bubenči byla vystavěna až v roce 1906. Projekt kanalizace vypracoval sir W. H. Lindey. Stará čistírna byla v provozu až do 60. let, kdy byla z kapacitních důvodů nahrazena novou čistírnou, kterou najdete na Císařském ostrově. Císařský ostrov je jedno z nejnižších míst v Praze.

Stará čistírna v Praze-Bubenči se stala muzeem a národní památkou, kterou můžete navštívit.