Volejte 381 679 988
Po - Pá 7:00 - 15:00

Tajemství pitné vody

14. prosinec 2018

Z kohoutků nám doma teče čiré zlato. Ne každý má to štěstí pustit si doma pitnou vodu, kdykoliv se mu zlíbí. Jako firma pomáháme lidem, městům i dalším institucím k lepšímu hospodaření s vodou. Ačkoliv naše nádrže a kanalizační systémy slouží především k hospodaření s dešťovkou a odpadní vodou, ve finále jde o úsporu té nejcennější vody - pitné. V čem se skrývá tajemství pitné vody?

Tajemství pitné vody, zdroj obrázku: unsplash.comTajemství pitné vody, zdroj obrázku: unsplash.com

Co je to pitná voda

Mezi pitnou vodu řadíme původně surovou vodu z vodních zdrojů, která je upravena dle předem stanovených norem a následně určená k pití, vaření, potravinářským účelům nebo čištění předmětů, které přichází do styku s potravinami a lidským tělem.

Pitná voda je tedy „zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob." Takto zní definice pitné vody v Zákoně 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

V zákoně jsou mimo jiné definovány i hygienické parametry pitné vody. Požadavky zahrnují parametry zdravotní nezávadnosti a čistoty. Obecně se kvalita vody označuje také jako jakost. Kvalita pitné vody v České republice je obecně na velmi dobré úrovni.

Je potřeba zdůraznit, že přírodní léčivý zdroj ani přírodní minerální voda není považovaná za pitnou vodu.

Práva, o kterých možná netušíte

V souvislosti s pitnou vodou se každého z vás týkají určitá práva, o kterých jste možná netušili. Každý občan má totiž právo vědět, v jakém stavu se nachází pitná voda místě jeho bydliště. Máte tedy právo na to zeptat se přímo na vodárně na veškeré sledované parametry o „vaší” pitné vodě. Stejně tak pokud z vodovodu teče jiná voda než pitná (například užitková), musíte o tom být informování přímo u zdroje.

Zajímavost: Pitná voda v restauracích

Bez přístupu pitné vody by nebylo možné na našem území restauraci ani otevřít. Navíc například oproti Velké Británii nebo USA nemají restaurace v ČR povinnost obsloužit hosty pitnou vodou z vodovodního řádu. Přesto takto činí zhruba 2000 restaurací na našem území.

Plýtvání pitnou vodou

Většina domácností v západním světě pitnou vodou splachuje toalety, pere prádlo, čistí automobily nebo zalévá zahradu. Jiní obyvatelé na Zemi nemají ani bezprostřední přístup k pitné vodě.

Proto věříme, že má smysl hospodařit s dešťovou vodou, abychom alespoň částečně omezili plýtvání pitné vody. Její zásoby totiž nejsou nekonečné a mělo by nám záležet na tom, zda bude dostatek pitné vody i pro další generace.

Zajímá vás hospodaření s dešťovou vodou? Podívejte se na možnosti dotace Dešťovka a pořiďte si nádrž za nižší náklady.