Volejte 381 679 988
Po - Pá 7:00 - 15:00

Jak podat žádost o dotaci Dešťovka

26. únor 2019

Jak jistě víte, od října roku 2018 můžete čerpat druhou vlnu dotací Dešťovka. Přijímání žádostí do programu je v plném proudu, a tak se pojďme podívat na to, co všechno obnáší. Podání žádostí probíhá online a skládá se z několika nezbytných kroků, který ale bez potíží zvládnete.

Jak podat žádost o dotaci DešťovkaJak podat žádost o dotaci Dešťovka

Pravidlo 3 týdnů

K podání žádosti do programu Dešťovka se vztahuje pravidlo tří týdnů. Jakmile podáte elektronickou žádost, dozvíte se do tří týdnů, zda splňuje všechny náležitosti a tedy zda bude schválena. Od schválení žádosti vám opět do tří týdnů po uzavření smlouvy odešle Fond programu Dešťovka peníze na účet uvedený ve smlouvě.

Podání žádosti krok za krokem

Pojďme se nyní podívat na to, jak probíhá podání žádosti krok za krokem. Pečlivě si také pročtěte podmínky a jednotlivé části programu. Sepsali jsme o tom také článek Čerpejte dotace za využívání dešťové vody.

1) Odborný posudek

Ze všeho nejdříve budete potřebovat zpracovat odborný posudek. Posudek může zpracovat projektant, ale v ideálním případě by jej měla zpracovat společnost, která bude dodavatelem nádrže na dešťovou vodu a její montáže.

Nejvhodnější a nejoblíbenější nádrží na dešťovou vodu v souvislosti s dotačním programem Dešťovka jsou nádrže na dešťovou vodu WarioTank. Její výhodou je možnost přizpůsobit její velikost podle modulů, snadná montáž a vysoká odolnost.

2) Přejděte k žádosti

Žádost můžete podat jak elektronicky, tak osobně či doporučeně poštou. V případě elektronicky podané žádosti je potřeba, abyste veškeré přiložené dokumenty odeslali prostřednictvím datové zprávy do datové schránky fondu. Na webové stránce programu Dešťovka naleznete formulář.

Ten vyplňte a připojte k němu veškeré potřebné dokumenty. V případě fyzického podání, formulář vytiskněte, připojte přílohy a odneste či zašlete na krajské pracoviště Fondu.

Co budete k žádosti potřebovat:

 • správně vyplněný formulář
 • odborný posudek (viz výše)
 • plnou moc (v případě zastoupení)
 • prohlášení ostatních spoluvlastníků (v případě více vlastníků)
 • doklad o tom, že stavba určená k rekreaci je využívána k trvalému bydlení (v případě stavby pro rekreaci)

V případě podání žádosti o dotaci v rámci třetí části programu, tedy s využívání srážkové vody ke splachování toalety, potřebujete dokument se souhlasem provozovatele kanalizace v místě vašeho bydliště. Ten musí souhlasit s tím, že srážková voda bude dále sváděna do veřejné kanalizace. Tuto problematiku definuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

3) Posouzení žádosti

Jak jsme výše uvedli, žádost Fond posoudí do tří týdnů. V případě, že se ve vaší žádosti objeví nějaké nejasnosti či nedostatky, budete vyzváni k nápravě. Na nápravu žádosti budete mít 30 kalendářních dnů.

Nevíte, jak velkou nádrž budete potřebovat? Vyzkoušejte náš konfigurátor. Stačí vám pouze základní údaje o ploše střechy, zahrady a úhrnu srážek v místě bydliště.

4) Realizace řešení

Od schválení žádosti musíte zrealizovat nákup, montáž a uvedení dešťové nádrže do provozu do 12 měsíců u stávajících domů, respektive 24 měsíců v případě novostaveb. V řádně zdůvodněných případech můžete požádat Fond a prodloužení lhůty.

5) Doklad o dokončení realizace

Po dokončení realizace musíte Fondu doložit následující dokumenty:

 • vyplněný formulář o dokončení realizace
 • žádost o uvolnění finančních prostředků
 • faktury za zhotovení posudku a samotného díla
 • výpis prací
 • potvrzení o úhradě
 • potvrzení  vlastnictví účtu uvedeném v žádosti
 • povolení k vypouštění srážkových vod určených k splachování WC do kanalizace

Dodané dokumenty Fond do tří týdnů zkontroluje a případně vás vyzve k nápravě.

6) Rozhodnutí a dotační smlouva

Schválení žádosti provádí ministr životního prostředí. Na základě jeho rozhodnutí při splnění všech podmínek uzavřete smlouvu s Fondem, která definuje podmínky vyplacení dotací. Smlouvu obdržíte, podepíšete (s ověřením) a zašlete zpět.

7) Vyplacení dotace

Na základě smlouvy vám bude vyplacena dohodnutá výše dotace na účet, který jste uvedli v žádosti.

Žádost i posudek vyřídíme za vás

Nechcete celý proces podání absolvovat sami? Nechte to na nás. Rádi vám zpracujeme posudek, doporučíme vhodnou nádrž na dešťovku i parametry a žádost podáme za vás. Vy jen budete dohlížet na to, zda vše bude probíhat tak, jak má.