Volejte 381 679 988
Po - Pá 7:00 - 15:00

Vodoměrné šachty najdete i v našem eshopu.

Přejít na e-shop

Půdorysné rozměry šachty 1200 x 900 mm a výšky pracovního prostoru 1300 nebo 1600 mm beze zbytku splňují nejnáročnější požadavky na vodoměrné šachty. Šachta je určena k montáži vodoměrů do Qn 6 a příslušných armatur. Prostupy vodovodního potrubí jsou DN 32 - DN 63. Vodoměrné šachty lze osadit plastovými poklopy řady PPR 650/200 nebo 650/600. Vysoká mechanická odolnost a pevnost šachty zaručuje stabilitu i při osazení bez obetonování. Pouze při vysoké hladině podzemí vody doporučujeme šachtu přitížit obetonováním.

vodoměrná šachta SB VR 1200 A B
celková výška šachty 1500 1800
výška pracovního prostoru 1300 1600Vodoměrné šachty SB VR 1100 jsou monolitické šachty o vnitřním průměru 1000 mm v několika výškových variantách s integrovanými závitovými pouzdry prostupů. Šachty jsou určeny pro vodoměry Qn 2,5. Prostupy pro vodovodní potrubí jsou vybaveny mechanickými ucpávkami. Šachty jsou standardně osazovány prostupy DN 32, na objednávku mohou být šachty osazeny prostupy jiných průměrů, vodoměrnými soupravami atd. Po částečném obetonování jsou šachty vhodné pro osazení v terénu s přítomností i vyšší hladiny podzemní vody.

V místech zatěžovaných dopravou, např. v příjezdových komunikacích, je možné šachty použít za předpokladu, že poklop odpovídající třídy zatížení bude osazen na betonovou roznášecí desku. Pro případy, kdy bodové zatížení poklopu (kolový tlak vozidla) nepřesáhne 600 kg, je možné využít plastový poklop PPR 650/600, který se osazuje přímo na průlez šachty. Při umístění vodoměrné šachty do nepojížděných ploch doporučuje výrobce použít plastový poklop PPR 650/200.

vodoměrná šachta SB VR 1100 B 20 B 30 B 40
celková výška šachty 1300 1550 1765
výška pracovního prostoru 1250 1400 1600


vodoměrná šachta SB VR 1100 B 21 B 31 B 41
celková výška šachty 1550 1800 2050
výška pracovního prostoru 1250 1400 1600Mimořádně odolná a robustní polyetylénová vodoměrná šachta SB VT 1000 je určena do míst s vysokou hladinou podzemní vody, do nepříznivých geologických podmínek a tam, kde je problematické použít ke stabilizaci šachty obetonování. Šachta je navržena tak, aby tvarem pláště a rozšířeným dnem s využitím hmotnosti obsypových zemin a třecích sil, byla stabilní i při osazení ve zvodněných zeminách. Rozměry šachty jsou variabilní s výjimkou vnitřního průměru 1000 mm. Standardně je šachta vybavena průlezem 600 mm a plastovým žebříkem. Průlez může být osazen poklopem PPR 650/200 nebo PPR 650/600. Šachta je primárně určena pro vodoměry Qn 2,5 a standardně osazena prostupy DN 32.

vodoměrná šachta SB VT 1000 V1 V2 V3
celková výška šachty 1500 1750 1850
výška pracovního prostoru 1250 1500 1600Vodoměrná šachta BOCR SB VO 1000 je určena pro osazení vodoměrů a armatur vodovodních přípojek. Může být použita ve všech terénech i v přítomnosti spodní vody. Šachta je vyrobena z polypropylénových segmentů a desek. Rozměry šachty mohou být modifikovány podle požadavků zákazníka. Výška pracovního prostoru šachty může být až tři metry. Dostatečné rozměry pracovního prostoru umožňují pohodlnou práci i s armaturami a potrubím větších průměrů. Šachta SB VO 1000 je osazena plastovými stupadly, případně může být osazena plastovým žebříkem. Prostupy potrubí jsou řešeny mechanickými ucpávkami. Rozměry šachty umožňují využít šachtu pro více vodoměrů. Mimořádně vysoká mechanická pevnost šachty zaručuje stabilitu i při osazení bez obetonování. Osazení šachty bez betonáže významným způsobem snižuje náklady.

 Výška pracovního prostoru Délka  Šířka 
 max. 3000 max. 1700 1000Ekonomická varianta vodoměrné šachty je typ SB VR 500, sloupová vodoměrná šachta o průměru 500 mm, výšce 1300 mm a tepelnou izolací pláště a víka. Šachta je určena pro domovní přípojky do Qn 2,5. Šachty jsou určeny pro připojení k vodovodnímu potrubí max. DN 32. Jsou osazovány armaturami podle požadavků zákazníků a je možné v šachtách využívat vodoměry o stavební délce do 190 mm. Vynikající poměr ceny a užitných vlastností je základním parametrem této vodoměrné šachty. Konstrukce šachty a tepelně-izolační vlastnosti jsou ověřeny více než desetiletým úspěšným prodejem na trzích v ČR a SR.Sloupová vodoměrná šachta, vhodná do nejnáročnějších podmínek, je příkladem spolupráce s provozovateli vodovodů a výsledkem zákaznického řešení. Robustní vodoměrná šachta svými parametry splňuje veškeré požadavky pro nasazení v náročných klimatických podmínkách horských oblastí. Vodoměrné armatury jsou osazovány podle požadavků zákazníků a je možné do šachet osadit vodoměrné sestavy renomovaných výrobců. Standardně je šachta určena pro domovní vodoměry do QN 2,5 a pro vodovodní přípojku DN 32.Plastové poklopy jsou určeny k zakrytí průlezů šachet o průměru 600 mm. Poklopy se osazují přímo na průlez šachty. Nosnost 200 kg a 600 kg je dostačující v případech, kdy je: Poklop PPR 650/200 zatěžován jen chůzí - nosnost poklopu 200 kg. Poklop PPR 650/600 s nosností 600 kg, může být zatěžován pojezdem s "kolovým" zatížením nepřesahujícím 600 kg.

Kontakt

Pošlete nám nezávaznou poptávku