OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

kanalizace, odvodnění, vodovody

Kanalizační systém Weholite


 

Weholite je moderní systém lehkých velkoprůměrových trub se spirálovou konstrukcí, určených pro systémy gravitační kanalizace, odvodňování, silniční propustky a také jako výchozí materiál pro výrobu nádrží.

Trubky jsou dodávány standardně v délkách 12,5 m. Malý počet spojů na dlouhých úsecích zkracuje dobu montáže a snižuje náklady na investice. V závislosti na požadavcích zákazníků je možné dodávat trouby o libovolných délkách.
Trouby Weholite jsou standardně vyráběny ve třídách kruhové tuhosti SN 4, SN 6, SN 8 a SN 10 kN/m2 – pro použití v různých podmínkách uložení. 
Trouby WEHOLITE jsou vyráběny ve velmi širokém rozsahu průměrů od 1200 do 3000 mm, což dovoluje správně a ekonomicky zvolit vhodné parametry trub pro konkrétní technologické a stavební podmínky. 
Spojování trub Weholite se provádí svařováním nebo se používají mechanické spojky FlexSeal-Weho. Svařování trub bývá zpravidla součástí dodávky. 
K troubám Weholite je k dispozici široká škála oblouků, odboček, šachet a zakázkových dílů pro všechny vyráběné průměry.
V České republice jsou trouby Weholite využívány nejen pro standardní gravitační kanalizace, ale také jako retenční stoky, zatrubnění vodotečí, suchovody jako součást protipovodňových staveb, silniční propustky a další zajímavé aplikace, např. výpusti a přepady rybníků.
 
Weholite vnitřní DN/ID 1200 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2400 2500 2600 2800 3000
SN 4 vnější DN/OD 1328 1551 1659 1773 1990 2214 2433 2661 * 2874 * 3329
SN 6 vnější DN/OD 1344 1573 1681 1797 2016 2248 2465 2661 * 2918 * 3353
SN 8 vnější DN/OD 1355 1582 1697 1809 2036 2259 2487 * * 2940 * *
SN 10 vnější DN/OD 1362 1591 1705 1817 2046 2272 2501 * * 2958 * *
 * na objednávku

 


 

 Manipulace, montáž, pokládka

Trouby musí být skladovány na rovném zpevněném terénu bez kamenů a výrazných nerovností.  Skladované trouby musí být zajištěny proti rozvalení. Trouby jsou odolné proti povětrnostním vlivům a jsou stabilizované proti UV záření, a proto není nutné je zakrývat. Při skladování by měla být zajištěna ochrana před znečištěním, především u těsnících kroužků. 

Manipulace

Doporučená maximální doba skladování na otevřených skládkách je 2 roky. Vzhledem k mimořádné mechanické odolnosti trub Weholite nejsou vyžadovány žádné speciální postupy. Při vykládce a nakládce nesmí být použity řetězy a ocelová lana bez ochranných povlaků. Rovněž není dovoleno trouby tahat a válet na delší vzdálenosti. Pro manipulaci při nízkých teplotách není stanoveno žádné omezení, pokud budou dodržovány výše uvedené zásady. 

Montáž

Vzhledem ke hmotnosti trub a příslušenství je nutné zajistit odpovídající manipulační prostředky. Spojování trub - svařování - zpravidla zajišťuje dodavatel trub Bocr Trading s.r.o. svými pracovníky. Dodavatel stavby musí zajistit stavební připravenost, manipulační prostředky a určit zodpovědnou osobu pro koordinaci a zajištění součinnosti při provádění prací.
 
Uložení 
Spodní vrstva lože má mít tloušťku 100 mm + cca 1/10 vnějšího průměru potrubí, maximálně 150 mm a následně se zhutní. Není přípustný bodový nebo přímkový styk na kamenech, ostrých výčnělcích zeminy a podobně. Pro obsyp trub platí, že na pružné potrubí musí působit dostatečný boční tlak zeminy. Tlak působící ze stran potrubí zásadním způsobem ovlivňuje stabilitu potrubí. Proto je třeba věnovat mimořádnou pozornost obsypu a hutnění po stranách trub. Správné a pečlivé zhutnění obsypu umožňuje troubám snášet vysoká zatížení bez nebezpečí vzniku deformací. Zhutnění obsypu by mělo dosahovat hodnoty 92% Proctor standard.
Obsyp se provádí po vrstvách maximálně 30 cm. Při zhutňování nesmí dojít k přímému kontaktu zhutňovacích zařízení s potrubím. Obsyp potrubí by měl být proveden za stálého hutnění do výšky minimálně 30 cm nad vrchol potrubí. Přímo nad potrubím se obsypová zemina nezhutňuje. Pro obsyp by neměla být použita zmrzlá zemina. Při obsypu a zhutňování nesmí dojít ke směrovému nebo výškovému vybočení trub.

 


 

Využití kanalizačního systému Weholite

  logo


 

Ceník platný pro rok 2018

cenové nabídky
a objednávky 

Lukáš Zemen
telefon: 381 679 988
mobil:   602 123 181
e-mail:  zemen@bocr.cz 

fakturační adresa

BOCR Trading s.r.o. 
Průmyslová 798
391 02  Planá nad Lužnicí  

Elektronická fakturace

Další kontakty a informace

Reference

Napište nám

Všeobecné obchodní podmínky