OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

kanalizace, odvodnění, vodovody

Kanalizační systém TerakanKorugované trouby TERAKAN jsou výsledkem současného vývoje v oblasti polymerů a zpracovatelských technologií.
Materiál použitý k výrobě trub TERAKAN je polypropylén PP-B poslední generace, splňující svými vlastnostmi veškeré soudobé požadavky na výrobu kanalizačních trub. 

Trouby TERAKAN jsou dvouvrstvé - s vnější korugovanou a vnitřní hladkou stěnou. 
Technické parametry  trub TERAKAN jsou plně v souladu s normou EN 13476 a ve většině podmínek a vlastností  jdou nad rámec požadavků této normy.
Trouby TERAKAN o kruhové tuhosti SN 8 a SN 16 vykazují mimořádnou odolnost vůči vnějšímu zatížení a jsou předurčeny do nejnáročnějších provozních podmínek. 
Oblast použití: Splaškové a dešťové kanalizace; průmyslové a zemědělské kanalizace; odvodnění silnic, dálnic, železnic; stavby s mimořádnými nároky na pevnost a mechanickou odolnost trub. 

K troubám TERAKAN je dodáván kompletní sortiment tvarovek v celé rozměrové řadě. Kanalizační systém TERAKAN je certifikován v České a Slovenské republice.
Kanalizační systém TERAKAN má celou řadu předností, včetně ekonomických. Nízká hmotnost umožňuje snadnou manipulaci a pokládku bez nutnosti využívat těžkou manipulační techniku a výrazně snižuje náklady na přepravu. Dlouhé stavební délky - až 12 m snižují počet spojů a přispívají tak k vyšší efektivitě montáže. Rovněž snadná úprava délek trub a možnost využít i tzv. prořezů efektivně snižuje náklady. Vysoká kruhová tuhost SN 8 a SN 16 je zárukou dlouhodobých vlastností kanalizací i v nejnáročnějších podmínkách. Výborné mechanické vlastnosti a progresivní konstrukce stěn trub umožňují při ukládání využít i zeminy z výkopů pokud splňují základní požadavky na zhutnitelnost a odpovídající frakci. Tento fakt může přinést výrazné úspory eliminací nákladů za přepravu a skládkování výkopku a pořízení nových materiálů na účinné vrstvy lože a obsypu. Vysoká rázová odolnost i při nízkých teplotách prakticky vylučuje ztráty způsobené při přepravě, manipulaci a montáži. Dlouhodobá životnost trub TERAKAN - minimálně 100 let - je dána kvalitním materiálem pro výrobu trub a moderní konstrukcí stěny trub. Vysoká odolnost vůči abrazi a vyloučení vzniku koroze spolu s kvalitními spojovacími prvky jsou zárukou minimálního opotřebení a stálých provozních parametrů.
Trouby a ostatní prvky systému TERAKAN jsou spojovány pomocí přesuvek a těsnění. Požadavky normy ČSN EN 1277 na těsnost spojů při deformaci a vyosení spoje systému TERAKAN překračují ve všech parametrech. Jednotlivé prvky systému TERAKAN je rovněž možné spojovat svařováním.

 

Terakan DN 200 250 300 400 500 600 800 1000
  SN8 vnejší průměr DN/OD  229 292  350  461  580  695  928  1168 
vnitřní průměr DN/ID 200  250  300  406  511  612  816  1026 
hmotnost kg/m 2,5 2,6 4,3 7,9 12,8 17,5 31,1 46,8
          
Terakan DN 200 250 300 400 500 600 800 1000
  SN10 vnější průměr DN/OD  229 292   350 461  580  695  928  1168 
vnitřní průměr DN/ID   200 250  300  406  511  612  816  1026 
hmotnost kg/m 2,7 2,8 4,7 8,6 14 19,2 34,2 46,8
          
Terakan DN 200 250 300 400 500 600 800 1000
  SN16 vnější průměr DN/OD   229 292  350  461  580  695  928  1168 
vnitřní průměr DN/ID   200 250  296  394  495  592  790  992 
hmotnost kg/m 3,1 3,7 6,4 9,5 14,6 20,2 35,8 54,9
 

Manipulace, montáž, pokládka

Skladování 

Trouby musí být skladovány na rovném zpevněném terénu bez kamenů a výrazných nerovností.  Skladované trouby musí být zajištěny proti rozvalení. Trouby jsou odolné proti povětrnostním vlivům, a jsou stabilizované proti UV záření a proto není nutné je zakrývat. Při skladování by měla být zajištěna ochrana před znečištěním především u těsnících kroužků. 

Manipulace

Doporučená maximální doba skladování na otevřených skládkách je 2 roky. Vzhledem k mimořádné mechanické odolnosti trub TERAKAN nejsou vyžadovány žádné speciální postupy. Při vykládce a nakládce nesmí být použity řetězy a ocelová lana bez ochranných povlaků. Rovněž není dovoleno trouby tahat a válet na delší vzdálenosti. Pro manipulaci při nízkých teplotách není stanoveno žádné omezení, pokud budou dodržovány výše uvedené zásady. 

Montáž

Spojování trub TERAKAN je obdobné jako u jiných druhů plastových trub. Spoje jsou prováděny pomocí pryžových těsnících kroužků a přesuvek. 
Pro kvalitní a spolehlivý spoj je bezpodmínečně nutné před vlastním spojením důkladně očistit těsnící kroužky a vnitřní části přesuvek a konce trub, teprve potom nanést kluzný prostředek a provést spoj. Shodným způsobem jako u trub, je prováděna montáž tvarovek nebo šachet. 
Trouby TERAKAN je možné podle potřeby zkracovat. Používají se pily na dřevo i na kov s jemnými zuby. Řez je nutné vést v úžlabí mezi korugacemi kolmo vůči podélné ose trouby. Okraje trouby je třeba zbavit otřepů. 

Uložení 

Spodní vrstva lože má mít tloušťku 100 mm + cca 1/10 vnějšího průměru potrubí, maximálně 150 mm a zhutní se jen v tloušťce cca 100 mm, zbylá část spodní vrstvy lože se do úplné tloušťky dosype pískem nebo prosívkou bez hutnění tak, aby se po uložení trouby zaplnily i žlábky korugace a potrubí leželo skutečně po celé délce na připraveném loži. Není přípustný bodový nebo přímkový styk na kamenech, ostrých výčnělcích zeminy a podobně. 
Stavební materiály pro lože a obsyp nesmí obsahovat částice větší než:   

10 mm pro DN  200 
22 mm pro DN  315 
45 mm pro DN  500 
  

Pro obsyp trub TERAKAN platí, že na pružné potrubí musí působit dostatečný boční tlak zeminy. Tlak působící ze stran potrubí zásadním způsobem ovlivňuje stabilitu potrubí. Proto je třeba věnovat mimořádnou pozornost obsypu a hutnění po stranách trub. Správné a pečlivé zhutnění obsypu umožňuje troubám snášet vysoká zatížení bez nebezpečí vzniku deformací. Zhutnění obsypu by mělo dosahovat hodnoty 92% Proctor standard. 
Obsyp se provádí po vrstvách maximálně 15 cm. Při zhutňování nesmí dojít k přímému kontaktu zhutňovacích zařízení s potrubím. Obsyp potrubí by měl být proveden za stálého hutnění do výšky minimálně 30 cm nad vrchol potrubí. Přímo nad potrubím se obsypová zemina nezhutňuje. Pro obsyp by neměla být použita zmrzlá zemina. Při obsypu a zhutňování nesmí dojít ke směrovému nebo výškovému vybočení trub.

 


 

Použití kanalizačního systému Terakan

  logo


 

Ceník platný pro rok 2018

cenové nabídky
a objednávky 

Lukáš Zemen
telefon: 381 679 988
mobil:   602 123 181
e-mail:  zemen@bocr.cz 

fakturační adresa

BOCR Trading s.r.o. 
Průmyslová 798
391 02  Planá nad Lužnicí  

Elektronická fakturace

Další kontakty a informace

Reference

Napište nám

Všeobecné obchodní podmínky