OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

kanalizace, odvodnění, vodovody

Kanalizační systém Ecopal


Ecopal PE

Kanalizační systém Ecopal PE je určen pro gravitační, podzemní kanalizace. Kanalizační a odvodňovací systém Ecopal PE je určen pro odvádění dešťových, splaškových i průmyslových vod v rozsahu 1,25 - 14 pH. Snadná montáž, nízká hmotnost jednotlivých prvků, vysoká mechanická i chemická odolnost, dlouhodobá životnost jsou základní vlastnosti systému Ecopal PE. 

Trouby Ecopal PE jsou vyráběny v rozměrové řadě DN 160 - DN 1200. Trouby jsou vyráběny o kruhové tuhosti SN 4 a SN 8 v délkách 6 m. 

Trouby Ecopal PE jsou vyráběny z polyetylénu PEHD. Polyetylén vysoké hustoty je nositelem celé řady velice příznivých vlastností, které rovněž určují  vlastnosti  trub Ecopal PE. Především je to mimořádná chemická odolnost, která umožňuje používat systém Ecopal PE také v nejnáročnějších oblastech průmyslových a technologických kanalizací. Vynikající odolnost vůči abrazi je zárukou minimálního opotřebení a tedy i dlouhodobé životnosti. 

Trouby Ecopal mají výborné hydraulické parametry. Spolu s hladkým povrchem vnitřních stěn trub prakticky vylučují tvorbu ikrustací a usazenin. Testy rovněž prokázaly vysokou odolnost vůči vlivům vysokotlakého čištění. Bylo prokázáno, že ani 100 standardních čistících cyklů nazanechává žádné známky nebo zhoršení provozních parametrů kanalizačního systému Ecopal. Do současné doby nebylo u systému Ecopal prokázáno napadení biologickými škůdci, enzymy nebo korozí.

Kanalizační systém Ecopal nejsou jenom trouby. Systém je souborem trub, tvarovek, kanalizačních a odvodňovacích šachet. Ke každému průměru trub jsou vyráběny standardní tvarovky: oblouky, odbočky, redukované odbočky, zátky a také redukce na různé průměry a jiné trubní systémy.
Systém Ecopal je doplněn několika typy kanalizačních a drenážních šachet o průměrech DN 315 až DN 1200. Šachty jsou vyráběny tak, aby beze zbytku splňovaly požadavky zákazníků na výšky a průměry šachet, na kombinace průměrů vtokových a odtokových trub, úhlů a spádů.  

Veškeré výrobky jsou certifikovány autorizovanou osobou č. 224 ITC a.s. Zlín, mají osvědčení Správy železniční dopravní cesty o schválení pro použití na stavbách ČD a jsou schváleny pro použití na stavbách v gesci ŘSD ČR.
Společnost BOCR Trading poskytuje rozsáhlé obchodně technické poradenství.
Např.: posouzení chemické odolnosti, posouzení statická a hydraulická, a celou řadu dalších služeb pro správný návrh a použití systému ECOPAL. 

 


Ecopal PP

Rozdíl mezi troubami Ecopal PE a Ecopal PP je v materiálu. Pro výrobu trub Ecopal PP se používá polypropylén. Základní rozdíl mezi materiály PE a PP je v modulu pružnosti. U PP je modul pružnosti výrazně vyšší a tím je možné dosáhnout i vyšší kruhové tuhosti. U trub Ecopal PP to je až SN16. Ostatní parametry trub Ecopal PP jsou prakticky shodné s troubami Ecopal PE. 
Trouby Ecopal PP se vyrábí ve stejných rozměrových řadách jako Ecopal PE, v délkách 6 m. Kruhové tuhosti u Ecopal PP jsou SN8, SN12 a SN16.
Kanalizační systém Ecopal PP je rovněž doplněn o ucelenou řadu tvarovek a kompletačních prvků, včetně zakázkových tvarovek a speciálních dílů.

 


 

Trouby ECOPAL jsou vyráběny ve dvou rozměrových řadách, které jsou shodné pro Ecopal PE i Ecopal PP:

Normované na vnitřní průměr

Vnější průměr DN/OD 350 465 580 700 930
Vnitřní průměr DN/ID 300 400 500 600 800
Počet trub 6 m v jedné paletě 10 5 4  volně  volně
Počet běžných metrů na kamionu 480 240 192 144  72

 

Normované na vnější průměr

Vnější průměr DN/OD 160 200 250 315 400
Vnitřní průměr DN/ID 135 176 216 271 343
Počet trub 6 m v jedné paletě 46 30 20 12 8
Počet běžných metrů na kamionu 2208 1440 960 576 384
 
Vnější průměr DN/OD  500 630  800  1000 1200 
Vnitřní průměr DN/ID  427  535  678  851 1030
Počet trub 6 m v jedné paletě   4  volně  volně  volně volně 
Počet běžných metrů na kamionu  192  180 108  60   48
 
 

 

 

 

 

 

 


 Manipulace, montáž, pokládka

Trouby musí být skladovány na rovném zpevněném terénu bez kamenů a výrazných nerovností.  Skladované trouby musí být zajištěny proti rozvalení. Trouby jsou odolné proti povětrnostním vlivům, a jsou stabilizované proti UV záření, a proto není nutné je zakrývat. Při skladování by měla být zajištěna ochrana před znečištěním, především u těsnících kroužků. 

Manipulace

Doporučená maximální doba skladování na otevřených skládkách je 2 roky. Vzhledem k mimořádné mechanické odolnosti trub Ecopal nejsou vyžadovány žádné speciální postupy. Při vykládce a nakládce nesmí být použity řetězy a ocelová lana bez ochranných povlaků. Rovněž není dovoleno trouby tahat a válet na delší vzdálenosti. Pro manipulaci při nízkých teplotách není stanoveno žádné omezení, pokud budou dodržovány výše uvedené zásady. 

Montáž

Spojování trub Ecopal je obdobné jako u jiných druhů plastových trub. Spoje jsou prováděny pomocí pryžových těsnících kroužků a přesuvek. 
Pro kvalitní a spolehlivý spoj je bezpodmínečně nutné před vlastním spojením důkladně očistit těsnící kroužky a vnitřní části přesuvek a konce trub, teprve potom nanést kluzný prostředek a provést spoj. Shodným způsobem jako u trub, je prováděna montáž tvarovek nebo šachet. 
Trouby Ecopal je možné podle potřeby zkracovat. Používají se pily na dřevo i na kov s jemnými zuby. Řez je nutné vést v úžlabí mezi korugacemi kolmo vůči podélné ose trouby. Okraje trouby je třeba zbavit otřepů. 

Uložení 

Spodní vrstva lože má mít tloušťku 100 mm + cca 1/10 vnějšího průměru potrubí, maximálně 150 mm a zhutní se jen v tloušťce cca 100 mm, zbylá část spodní vrstvy lože se do úplné tloušťky dosype pískem nebo prosívkou bez hutnění tak, aby se po uložení trouby zaplnily i žlábky korugace a potrubí leželo skutečně po celé délce na připraveném loži. Není přípustný bodový nebo přímkový styk na kamenech, ostrých výčnělcích zeminy a podobně. 
Stavební materiály pro lože a obsyp nesmí obsahovat částice větší než:   

10 mm pro DN  200 
22 mm pro DN  315 
45 mm pro DN  500 
  

Pro obsyp trub Ecopal platí, že na pružné potrubí musí působit dostatečný boční tlak zeminy. Tlak působící ze stran potrubí zásadním způsobem ovlivňuje stabilitu potrubí. Proto je třeba věnovat mimořádnou pozornost obsypu a hutnění po stranách trub. Správné a pečlivé zhutnění obsypu umožňuje troubám snášet vysoká zatížení bez nebezpečí vzniku deformací. Zhutnění obsypu by mělo dosahovat hodnoty 92% Proctor standard. 
Obsyp se provádí po vrstvách maximálně 15 cm. Při zhutňování nesmí dojít k přímému kontaktu zhutňovacích zařízení s potrubím. Obsyp potrubí by měl být proveden za stálého hutnění do výšky minimálně 30 cm nad vrchol potrubí. Přímo nad potrubím se obsypová zemina nezhutňuje. Pro obsyp by neměla být použita zmrzlá zemina. Při obsypu a zhutňování nesmí dojít ke směrovému nebo výškovému vybočení trub.

 


 

Použití kanalizačního systému Ecopal

  logo


 

Ceník platný pro rok 2018

cenové nabídky
a objednávky 

Lukáš Zemen
telefon: 381 679 988
mobil:   602 123 181
e-mail:  zemen@bocr.cz 

fakturační adresa

BOCR Trading s.r.o. 
Průmyslová 798
391 02  Planá nad Lužnicí  

Elektronická fakturace

Další kontakty a informace

Reference

Napište nám

Všeobecné obchodní podmínky