Konfigurátor velikosti nádrže na dešťovou vodu

Potřebujete: l Aktuální objem: 0 l Přejít ke košíku
Sbirný modul
Sběrný modul
Akumulaení modul
Akumulační modul 2m
Akumulaení modul
Akumulační modul 4m
Akumulaení modul
Akumulační modul 6m
Spojovací modul
Koncový modul
Přepadový modul
Vsakovací modul 2m
Vsakovací modul 4m
Vsakovací modul 6m
Průlezový modul
Reset
Modul Objem Cena
Celkem 0 0
Zastavěná plocha zvětšená o přesahy střechy

Využití dešťové vody v domě (WC, praní prádla...)
Využití dešťové vody pro manuální zálivku
Dostupný objem ze střechy 0
Potřeba vody pro využití v domě 0
Potřeba na zálivku 0
Potřeba celkem 0
Doporučená velikost nádrže 0 m³ ( 0 l )
Mapa srážek ČR